OPG Mihaljević

Tip proizvodnje: 
ekološka
proizvodi: 
jabuke i prerađevine od jabuka, šljive i marelice

 

OPG Mihaljević iz Dalja uzgaja jabuke na oko 3 ha površine. Nekoliko različitih sorata izmjenjuje se tijekom sezone. Ljetna jabuka 'Julija' u berbi je od kraja 6 mjeseca, 'Summer red' od 15.7.'Pilot' od 15.8. Jesenjske sorte su 'Florina i Topaz' te zimska sorta 'Gold Rush'. OPG Mihaljević prvo je gospodarstvo koje je postalo član zadruge, a ujedno i korisnik zadružnog solidarnog fonda. Pored toga što je proizvođačica, Alma Mihaljević je i gorljiva aktivistica i radi na promociji ekološke proizvodnje i prehrambenog suvereniteta, pomaže drugim gospodarstvima, posebno onima koji se tek odlučuju za ekološku proizvodnju.

"Sama riječ eko se često zlorabi. Danas se pojmovi poput eko, bio i domaće, miješaju. Ljudi nisu dovoljno educirani o eko proizvodima, a zahvaljujući samo dobroj komunikaciji s potrošačima koji preferiraju eko proizvode, uspjela sam ipak utržiti sve. U Slavoniji je nažalost, eko proizvod najmanje prepoznat. Od oštećenih jabuka krenula sam u prešanje jabuke i preradu u džemove. Sve što se moglo ubrati u bašći, miješala sam s jabukom (cikla, mrkva), a tu se ne može pogriješiti. Proces proizvodnje bez šećera zahtijeva duže ukuhavanje, ali tek onda se može reći da je taj proizvod domaći, jer u njemu nema ni želatine, gustina ni ikakvih dodataka koji bi mogli utjecati na narušavanje zdravlja. Jabuke sušim na zraku, na potpuno prirodan način, ali me boli to što lokalni proizvođači nisu prepoznati."