Konferencija o dobroj ekonomiji

DOBRA EKONOMIJA: Životni broj 12

Dobro pobogu, a kako da zaustavimo ovaj sistem?