Konferencija o dobroj ekonomiji

Prezentacije s konferencije

Konferencija za dobru ekonomiju uspješno je završena ostavivši ponovo niz dojmova, novih ideja i pokrenutih suradnji. Prezentacije možete pronaći ovdje.